Home All-Time Best All-Time Worst Sites Help

Mamorukun Curse!

Game Box Shots

Mamoru-kun wa Norowarete Shimatta! Meikai Katsugeki Wide-Han (JP)
JP 03/31/11
Mamoru-kun wa Norowarete Shimatta! Meikai Katsugeki Wide-Han (Limited Edition) (JP)
JP 03/31/11
Mamoru-kun wa Norowarete Shimatta! Meikai Katsugeki Wide-Han (Best Hit Selection) (JP)
JP 04/19/12
Mamorukun Curse! (US)
US 07/16/13